Logo Odour

SPECIALISTA NA PACHOVÉ LÁTKY

úvodní stránka Úvodní stránka    Mapa stránek Mapa Stránek
Česky  English  Deutsch  Español  Pусский 

Rychlý kontakt

Odour, s.r.o.
Dr. Janského 953
252 28 Černošice

Tel. fax: + 420 251 640 830
E-mail: info@odour.cz

Facebook


Reklama


Naše služby - dodávky technologií

Úvod > Dodávky technologií

DODÁVKY TECHNOLOGIÍ a intenzifikace ČOV

Poloprovozní testy

Společnost projektuje a navrhuje technologie na likvidaci pachových látek.

Zápach je tvořen komplexem organických a anorganických látek, které se vzájemně ovlivňují. Proto pro návrh technologie nestačí pouze technické a technologické výpočty, ale návrh projektu vyžaduje praktické odzkoušení. Aby navržené technologie plnily všechny požadované parametry,společnost provádí studie a poloprovozní testy. Tyto testy zpřesní návrh technologie a mnohdy ušetří zákazníkovi nemalé finanční prostředky.

Referenční poloprovozní testy:

  • Absorpční kolona - zápach z výroby olejů - Setuza a.s. Ústí nad Labem
  • Absorpční kolona - dočištění pachových látek a amoniaku z odparky - Nejdecká Česárna vlny, a.s. Nejdek
  • Biofiltr - eliminace VOC a pachových látek z výroby Mitas, a.s. Praha
  • Biofiltr - eliminace NH3 a pachových látek prasečí farma, Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s., Sedlčany
  • Biofiltr - eliminace VOC a pachových látek z elektroforetického lakování ELEKT ROPOLI-GALVIA s.r.o. Třemošnice
  • Biofiltr - eliminace VOC a pachových látek z ČOV SLO VNAFT Bratislava SR

 Více informací zde.

Čistírny odpadních vod

Intenzifikace ČOV v kafilérním průmyslu

Čistota vod je stále na 1. místě při kontrole životního prostředí, ať už českou legislativou nebo zájmem ze strany EU.

Naše společnost dosáhla největších úspěchů při intenzifikaci velmi problematických kafilérních vod, které obsahují nadměrné koncentrace tuků, amonných iontů, vysoké zatížení CHSK a zbytky sušení krve.

Naše společnost ve spolupráci s firmou AQUACONTACT Praha v.o.c. úspěšně provedla technologické úpravy na problematických ČOV s vysokým obsahem tuků a vysokým obsahem amonných solí. Charakter odpadních vod vede k problematické eliminaci dusíkatého znečištění. Při špatném vedení biologického procesu dochází k tvorbě silně zoolegálního rosolovitého kalu, k problémům s vláknitým bytněním kalu, toxicita amonných iontů ve vysokých koncentracích způsobuje destrukci a kolaps biologického procesu nitrifikace, nízký poměr CHSK/Ncelk v přítoku není dostatečný pro dosažení potřebného stupně denitrifikace. Vhodnou úpravou technologického procesu, přídavkem biokatalyzátorů, externího organického substrátu a důsledným řízením pH, teploty a dalších technologických parametrů lze dosáhnout velmi uspokojivých výsledků biologického čištění odpadních vod z procesů kafilerních výrob a dosáhnout odtokových parametrů v souladu s platnou legislativou.

Úpravou technologických parametrů dosáhla naše firma vysoké účinnosti odbourávání amoniaku v těchto procesech.

Výsledky analytického rozboru vody z 25.5.2004

Ukazatel [mg/l]

Vstupní hodnoty

Výstupní hodnoty

CHSKCr

7500

43

NH4+

1200

0,19

NO2-

---

0,32

NO3-

---

47

Biofiltry

Biologické čištění odpadních plynů je moderní způsob čištění organického znečištění, využívající enzymatického vybavení mikroorganismů na rozklad nežádoucích organických látek obsažených v plynech. Tohoto principu lze však využít jen u takových látek, které jsou biologicky odbouratelné, při určité rychlosti biodegradace. Tato metoda čištění odpadního vzduchu uvádí i Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BREF).

Další technologie na likvidaci emisí

Ve spolupráci se společností BioArcus z.o.o. Polsko

Malé biofiltry do kanalizací

Filtry fungují jako jednostranná pojistka proti zápachu z kanalizací, kde je např. špatně řešeno přečerpávání a při sepnutí přečerávácí stanice se uvolňuje z kanalizace zápach.

Řešení problematiky pachových látek a prašnosti pomocí mlžení

Protizápachová bariéra vzniká v důsledku uvolňování do atmosféry mlhy z mikroskopických kapiček vody, z nichž každá obsahuje miliardy agregátů. Mikrokapičky zavěšené ve vzduchu a obsahující agregáty protizápachové sloučeniny, zachycují pachové molekuly a blokují je, což způsobuje neutralizaci funkce vyvolávající jejich osmotickou aktivitu. Díky tomu jsou zápachové molekuly eliminovány ze vzduchu rychle a bez rizika pro životní prostředí.


Obrázky

Akreditační značky

Zkušební laboratoř pro měření pachových látek ODOUR s.r.o.
– akreditovaná ČIA pod číslem 1502

Odour s.r.o.
nahoru