Logo Odour

SPECIALISTA NA PACHOVÉ LÁTKY

úvodní stránka Úvodní stránka    Mapa stránek Mapa Stránek
Česky  English  Deutsch  Español  Pусский 

Rychlý kontakt

Odour, s.r.o.
Dr. Janského 953
252 28 Černošice

Tel. fax: + 420 251 640 830
E-mail: info@odour.cz

Facebook


Reklama


Naše služby - konzultace, posudky

Úvod > Konzultace posudky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v návaznosti na nový zákon  o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který vešel v účinnost dne 1.9.2012, jsme pro vás připravili jednodenní seminář na téma "Jak správně stanovit emisní limit pachových látek?" Seminář se uskutečnil dne 24.1.2013 v Brně, v hotelu Avanti.

MŽP vydalo ve svém dopise č. 77417/ENV/12  Vyjádření odboru ochrany ovzduší  k provozu společnosti emitující pach:

K problematice zápachu v návaznosti na nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (dále jen „nový zákon“) uvádíme: Nový zákon pojímá problematiku pachových látek jiným způsobem, než starý zákon č. 86/2002 Sb. - neodděluje pachové látky od znečišťujících látek. Definice znečišťující látky podle § 2 písm. b) nového zákona v sobě zahrnuje i látku, která obtěžuje zápachem (pachová látka).Díky tomu jsou všechny nástroje určené k regulaci znečišťujících látek využitelné i pro látky pachové. Pachové látky z tohoto důvodu nejsou zákonem upravovány jmenovitě a speciálně, ale uplatňují se na ně standardní nástroje zákona.

Pro pachové látky nejsou v prováděcích předpisech, (které by měly vejít v platnost na přelomu říjena/listopadu tohoto roku) stanoveny konkrétní hodnoty emisních limitů. Krajské úřady však mohou v rámci vydávaných povolení stanovit s řádným odůvodněním jakýkoliv emisní limit, tedy i na pachové látky, pokud je to pro konkrétní zdroj účelné a efektivní.

Program  semináře:

 • Jak se pachové látky chovají
 • Kdy je vhodné zvolit emisní limit
  • Jak zvolit emisní limit pro zdroj
  • Proč nevolit emisní limit na základě čichových prahů polutantů
  • Jaké zdroje vybrat pro emisní  limit
  • Jak použít rozptylovou studii pro stanovení emisních limitů
 • Úskalí a chyby rozptylových studií pro pachové látky
 • Emisní limity v zahraničí
 • Zkušenosti z praxe

Přednášející: RNDr. Josef Keder, CHMU Praha; Ing. Vladimír Kraják, ZÚ Ústí nad Labem; Ing. Petra Auterská, CSc. ODOUR, s.r.o.

Účast na semináři přislíbila také RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně veřejného ochránce práv.


Akreditační značky

Zkušební laboratoř pro měření pachových látek ODOUR s.r.o.
– akreditovaná ČIA pod číslem 1502

Odour s.r.o.
nahoru